Pobierz nasz najnowszy ebook

Przewodnik SUP 2024

Dla kogo jest ta publikacja?

 
Przewodnik SUP dedykowany jest wszystkim osobom zainteresowanym praktycznymi aspektami unijnych i polskich regulacji, których celem jest ograniczenie szerokiego wykorzystywania przez konsumentów produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ("Produkty SUP"), a zatem nałożenia dodatkowych obowiązków sprawozdawczych, operacyjnych i finansowych na przedsiębiorców. Przewodnik koncentruje się na opakowaniach i produktach higienicznych, należy jednak pamiętać, że Ustawa SUP obejmuje swym zakresem także wyroby tytoniowe i sprzęt rybacki.

​​​​​​​Punktem wyjściowym dla nowych obowiązków jest przyjęta 5 czerwca 2019 r. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, powszechnie znana jako Dyrektywa Single Use Plastic ​​​​​​​( "Dyrektywa SUP").

​​​​​​​Ustawa SUP weszła w życie 24 maja 2023 r., ale obowiązki z niej wynikające wchodzą w życie w różnych terminach – niektóre od dnia wejścia w życie ustawy, inne od 1 stycznia 2024 r., natomiast jeszcze inne od 1 lipca 2024 r. Warto więc tych terminów pilnować, ponieważ niedopełnienie obowiązków skutkować może wysokimi karami finansowymi.
​​​​​​​
Przewodnik zawiera ponad 85 stron informacji dotyczących Ustawy SUP, jej zakresu i obowiązków z niej wynikających. Publikacja napisana została przystępnym językiem, by zrozumiała była dla każdego przedsiębiorcy. Uzupełnieniem części opisowej jest obszerna tabela, zawierająca przykłady różnych produktów i opakowań wraz z oceną, czy dany produkt lub opakowanie podlega obowiązkom SUP.

Czego się dowiesz z Przewodnika SUP 2024?

Kim są autorzy?

KRZYSZTOF BACZYŃSKI

​​​​​​​Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

​​​​​​​Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego. Swoją karierę zawodową zaczynał w mediach jako dziennikarz ekonomiczny w dzienniku „Sztandar Młodych” i w tygodniku „Życie Gospodarcze”. Następnie pracował w agencjach doradztwa komunikacyjnego realizując liczne projekty w obszarach Investor Relations, Public Relations a w szczególności Public Affairs. Przez kilka lat był także pracownikiem administracji rządowej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów). Od września 2014 roku kierownik ds. regulacji w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie. Współtwórca Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK i od lipca 2015 roku prezes zarządu Związku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

MAGDALENA DZICZEK

​​​​​​​Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

​​​​​​​Dyrektor Biura Zarządu, Członek Zarządu

Absolwentka Zarządzania Strategicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz skandynawistyki na Uniwersytecie SWPS. Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2010 roku zajmuje się gospodarką odpadami. Reprezentowała Krajową Izbę Gospodarki Odpadami w pracach PE oraz współpracowała z Municipal Waste Europe. Dzięki tej współpracy aktywnie zaangażowała się w tworzenie założeń Pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Reprezentowała MPO w Warszawa Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Działu Strategii. Obecnie reprezentuje Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, pełniąc funkcję członka zarządu i dyrektora Biura. Zaangażowana w prace EUROPEN, dzięki któremu aktywnie uczestniczy w opiniowaniu unijnych regulacji odpadowych i opakowaniowych. Wspólnie z Nestle Polska i Pepsico Polska realizuje projekt ReFlex dedykowany sortowaniu i recyklingowi elastycznych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Pomysłodawczyni i twórca aplikacji Sorteusz. W swojej pracy i badaniach naukowych koncentruje się na doskonaleniu systemu gospodarki odpadami w Polsce, szczególnie w kontekście budowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

DR KATARZYNA BARAŃSKA

​​​​​​​Partner, Szefowa Zespołu Dekarbonizacji Osborne Clarke

Kompleksowo wspiera klientów w wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i zieloną transformacją w obszarach ochrony środowiska, infrastruktury i projektów energetycznych. Doradza w postępowaniach środowiskowych, prowadzi projekty z zakresu environmental compliance, a także doradza w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami i ich transportu.

​​​​​​​Specjalizuje się w regulacjach dotyczących gospodarki opakowaniami, realizując projekty dla klientów oraz najważniejszych polskich organizacji branżowych. Radca prawny, doktor nauk prawnych, autorka licznych artykułów branżowych, a także wykładowca akademicki.

SYLWIA UZIĘBŁO-KOWALSKA

Partner, Senior Associate Osborne Clarke

Doradza w regulacjach środowiskowych oraz w związku z realizacją inwestycji budowlanych. Wspiera klientów w zapewnieniu zgodności ich działań z regulacjami związanymi z ochroną środowiska. Posiada doświadczenie w regulacjach odpadowych, w tym związanych z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi, systemami rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Posiada także doświadczenie w doradztwie dla spółek z branży budowlanej – przy przygotowaniu i negocjowaniu umów związanych z realizacją inwestycji, uzyskiwaniu pozwoleń i w sporach

MAREK PRZYBYLSKI

Doradca podatkowy, Radca prawny, MDDP

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT. Jest ekspertem w zakresie rozliczania podatku VAT w ramach systemu kaucyjnego oraz działań ESG. Uczestniczy w pracach Grupy DRS Konfederacji Lewiatan. Brał udział w licznych projektach na rzecz klientów z branży energetycznej, FMCG, telekomunikacyjnej, informatycznej oraz nowych technologii.

​​​​​​​Autor publikacji z zakresu podatku VAT w prasie codziennej (m.in. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna) i specjalistycznej (Monitor Podatkowy, Prawo i Podatki) oraz w programie Legalis.

Pobierz bezpłatnie

Przewodnik SUP 2024

Landing page tracking pixel